Doi

Mulți dintre noi avem impresia că timpul trece mai repede decât de obicei. Să fie legat de vârstă? De faptul că avem mai multe informații, mai multe preocupări? să fie tehnologia de vină? Să fie altceva?ceva care depășește, care e de neînțeles și necontrolabil?

***

Ca să poată exista viață e nevoie în principal de doar două elemente. Apă și lumină. Toate celelalte decurg din acestea. Căldura planetei e lumină de la soare, aerul există pentru că există plante si oceane, plantele au nevoie de apă și lumină, iar pământul poate găzdui viața doar dacă există apă și lumină.

Conform Genezei lumina și apa sunt singurele două elemente care vin de dincolo, din lumea lui Dumnezeu. Geneza vorbește de o lumină necreată, de lumina spirituală care exista înainte ca soarele să fie creat și nu vorbește nicăieri de creația apei. Conform bibliei, ambele existau înainte ca timpul să existe. (o lumină naturală pentru toată lumea și o lumină spirituală pentru cei care l-au întâlnit pe Dumnezeu, nașterea din nou fiind în acest context tranziția de la lumina materială la cea spirituală).

Apa și lumina sunt misterioase. Apa are memorie și e singurul lichid care atunci când îngheață își mărește volumul. Lumina există doar în mișcare, ca și cum n-ar fi aici cu noi… se comportă ca și cum ar fi doar în trecere.

Reperul absolut este lumina, timpul sau distanța nu fac altceva decât să varieze în funcție de lumină. Timpul și distanța sunt cazuri particulare.

Dumnezeu e în afara timpului, iar omul a devenit prizonierul timpului. Dar lumea noastră e o lume a dualității – deși corpul nostru e în interiorul timpului, sufletul nostru pare să fie în afara timpului, căci e imaterial. De aici senzația că deși corpul nostru îmbătrânește, sufletul nostru rămâne veșnic tânăr?

Putem fi deci în două locuri în același timp: aici pe pământ în lumea materială, si împreună cu Dumnezeu în lumea spirituală în afara timpului. Corpul nostru este aici dar spiritul este si aici și acolo în același timp.

Timpul face (curge, trece) doar ceea ce vrea lumina.

Care să fie importanța timpului? Putem să influențăm curgerea lui? E timpul ca un râu care curge constant sau are regiuni în care viteza lui variază?

Publicitate